Every problem creates a new opportunity

Co děláme

Těžba uhlí

prochází obdobími výkyvu rentability. Na odvětví těžebního průmyslu mají vliv energetické substituty, výkyvy v hutní výrobě, ekologické požadavky na snížení produkce skleníkových plynů. Přijaté řešení situace, ve které se nachází těžební průmysl v moravsko-slezském regionu (spoluzapříčiněný dřívější insolvencí OKD, a.s.) je zřejmé: postupný útlum těžby a zasypání dolů.

Našim cílem

je nabídnout alternativní postup k likvidaci dolů. Technologickými, energetickými, návštěvnickými aktivitami zajistit ekonomicky udržitelný provoz dolů v konzervačním režimu a tím:

 • zachovat přístup k zásobám strategické suroviny do budoucna,
 • vytvořit akumulační energetickou kapacitu pro rozšíření produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů,
 • rozvinout v těžebních lokalitách moderní průmyslově energetické aktivity, jako jsou vodíkové technologie, využití geotermální energie, kogenerace metanu v kombinaci s tepelnými stroji,
 • zužitkovat zásoby detritové solanky s tepelnými přebytky energetických aktivit pro vznik termálních balneologických návštěvnických kapacit.

Spolupracujeme s

 • OKD, a.s.
 • www.okd.cz
 • Program EFEKT 2017 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 • www.mpo-efekt.cz
 • Český báňský úřad
 • www.cbusbs.cz
 • Specialisté
 • externí specialisté v oborech hornictví, strojírenství, energetiky z akademického prostředí i průmyslu.

Autor projektu

Aleš Bajgar

 • technik, informatik, dotační poradce

„Na projektu pracuji s týmem expertů od roku 2015. Černouhelné těžební lokality v Moravskoslezském kraji nabízejí neopakovatelnou příležitost nahromadění odborně lidského, technického, technologického, přírodního potenciálu. Zachování důlních lokalit v otevřeném, konzervovaném stavu je drahá a provozně náročná záležitost. Není známo, jaký bude v budoucnu stav trhu s energiemi a nerostnými surovinami. V jaké míře se do něj promítne tlak na snížení uhlíkové stopy, růst produkce energie z obnovitelných zdrojů, zájmy velkých energetických výrobců a obchodníků, veřejný zájem na snížení závislosti na dovozu fosilních paliv. Dá se předpokládat, že potřeba elektrické energie bude stoupat, spolu s její cenou. Dá se předpokládat, že čím méně závislosti na importu fosilních paliv, tím lépe pro stát.

Co však nyní víme bezpečně, je skutečnost, že likvidací důlních pracovišť a lokalit v době, kdy se takové řešení jeví krátkodobě výhodné, jejich potenciál navždy ztratíme.“

Ke stažení


Brožura
Jazyk: český
PDF(1,3MB)
Verze: 1.1.2018
Stáhnout

Brožura
Jazyk: anglický
PDF(1,2MB)
Verze: 1.1.2018
Stáhnout

Kontakt

Zeptej se nás
Na dotazy vám odpoví

Jméno:
Aleš Bajgar

Telefon:
+420 602 878 596

Jsme členem programu Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT 2017